Thứ Bảy - 1/11/2014
Loading

Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy lợi và Cơ Sở Hạ Tầng Hải Dương

(21/09/2012)

 

Hình thức công ty: Công ty Cổ phần
Địa chỉ: Khu 15 Phố Đỗ Ngọc Du, P. Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
   
Mô tả:
Khảo sát địa hình, địa chất các công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Lập quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế các công trình thủy lợi, giao thông (cầu, đường bộ). Thiết kế quy hoạch chi tiết trong Khu ôn viên công trình, thiết kế kiến trúc công trình (các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp). Dịch vụ tư vấn các công trình xây dựng thủy lợi, giao thông, dân dụng và công nghiệp. Tư vấn đầu tư xây dựng điện đối với đường dây và trạm biến áp từ cấp điện 35 KV trở xuống. Tư vấn đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng. Xây dựng các công trình xây dựng thủy lợi, giao thông, dân dụng và công nghiệp

Bookmark and Share