Thứ Hai - 24/11/2014
Loading

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

(12/08/2013)

Với những nỗ lực ấy, trong 6 tháng đầu năm 2013, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã sản xuất được 3,835 tỷ kWh điện, đạt 60,38% kế hoạch cả năm...Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đang tập trung đại tu để đưa tổ máy số 4 phát điện trở lại vào đầu mùa khô.
Trong ảnh: Công nhân sửa chữa liên tục 2 ca/ngày

 
Về Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại những ngày này, dù không phải là lúc cao điểm phát điện nhưng tại các bộ phận như phòng điều khiển trung tâm, các phân xưởng sản xuất... chúng tôi đều chứng kiến không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc của cán bộ, công nhân viên công ty. Dẫn chúng tôi đi thăm các bộ phận sản xuất, đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại cho biết: “Do hiện nay, công ty thực hiện sản xuất theo nhu cầu của thị trường phát điện cạnh tranh nên chúng tôi thường xuyên bám sát vào giá điện trên thị trường để sản xuất, kinh doanh điện. Nếu vào cao điểm mùa khô, giá điện cao, chúng tôi sẽ tập trung sản xuất hết công suất để đem lại lợi nhuận cao nhất cho công ty. Còn thời điểm này, khi mà nước về các hồ thủy điện lớn, nhu cầu điện từ các nhà máy nhiệt điện thấp thì chúng tôi tập trung cho việc đại tu các tổ máy theo định kỳ. Cụ thể từ đầu tháng 6 và đầu tháng 7, chúng tôi đã tiến hành đại tu tổ máy số 6 và tổ máy số 4 theo đúng định kỳ. Nếu như trước đây, việc đại tu mỗi tổ máy phải thực hiện trong 90 ngày, thì nay chúng tôi phát động đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm việc 2 ca liên tục để rút ngắn thời gian xuống còn 75 ngày. Đến đầu mùa khô, chúng tôi có thể sản xuất điện với sản lượng cao nhất”.

Năm 2013, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại phấn đấu sản xuất đạt  6,352 tỷ kWh điện, tổng doanh thu đạt 6.090 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 447,2 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức là 8%, tỷ lệ điện tự dùng là 9,12%, xuất tiêu hao nguyên liệu 380,95 g/kWh điện, xuất dầu kèm là 1,92 g/kWh điện, xuất sự cố là 0,5. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh điện và đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận thực hiện giảm xuất sự cố, đặc biệt làm giảm suất tiêu hao nhiên liệu và điện tự dùng cho sản xuất điện. Nâng cao công suất khả dụng và sự ổn định của các tổ máy, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả, nâng cao lợi nhuận từ sản xuất điện. Cùng với đó, doanh nghiệp phấn đấu tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh. Đồng thời thực hiện tốt chiến lược chào giá điện, tận dụng tối đa các cơ hội phát điện trên thị trường, bảo đảm mục tiêu trong bất kỳ tình huống nào, các tổ máy của công ty vẫn được bám lưới, từ đó góp phần làm tăng doanh thu sản xuất điện. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; thực hiện định kỳ nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm lại và luân chuyển đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong sản xuất, phong trào lao động sáng tạo. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật; tăng cường đào tạo, huấn luyện các kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên. Tiếp tục cải tiến, đổi mới cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao động nhằm từng bước nâng cao năng suất lao động và phù hợp với trình độ công nghệ, trình độ quản lý của công ty. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, từng bước hoàn thiện chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ với người lao động để nâng cao sức thu hút và động viên người lao động, nhất là đối với những kỹ sư, công nhân giỏi gắn bó lâu dài với doanh nghiệp...

Với những nỗ lực ấy, trong 6 tháng đầu năm 2013, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã sản xuất được 3,835 tỷ kWh điện, đạt 60,38% kế hoạch cả năm; trong đó sản lượng điện bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 3,483 triệu kWh điện; doanh thu đạt 3.617 tỷ đồng, bằng 59,4% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.688 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ sản xuất điện là 692 tỷ đồng, từ hoạt động tài chính là 991 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 313 tỷ đồng (dư của năm ngoái chuyển sang do chênh lệch tỷ giá đồng Yên là 128 tỷ đồng). Đồng chí Lê Thế Sơn, Kế toán trưởng Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại cho biết: “Sở dĩ, trong 6 tháng đầu năm nay, công ty có tỷ lệ lợi nhuận trước thuế cao là do khoản vay dài hạn đến ngày 30 - 6 của công ty còn dư là 27,87 tỷ Yên. Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản vay ngoại tệ cuối kỳ quý II là 234,7 tỷ đồng, 6 tháng là 787 tỷ đồng (thu nhập tạm thời không chịu thuế). Trong quý II, công ty đã tính và ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả là 196 tỷ đồng và sẽ được quyết toán, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản chênh lệch tỷ giá đánh giá lại ngoại tệ vào cuối năm tài chính”. Theo đó, nếu từ nay đến cuối năm, tỷ giá đồng Yên tiếp tục thuận lợi, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại sẽ tiếp tục có lợi nhuận cao và nộp ngân sách nhà nước vượt kế hoạch, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Theo VŨ ÚY

Báo Hải Dương


Bookmark and Share
Ý kiến của bạn.(Giới hạn 500 kí tự)
Các bài đã đăng: